606 623 256

Diagnostyka i leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu w Olsztynie

Jakie badania są wykorzystywane do diagnostyki?

 • wywiad medyczny - rozpoczynamy od szczegółowego wywiadu, aby zrozumieć historię pacjenta, czynniki ryzyka, oraz charakter nietrzymania moczu,
 • badania fizykalne - dotykowe, w tym badanie miednicy, aby ocenić struktury anatomiczne i funkcje mięśniowe,
 • testy laboratoryjne - badania laboratoryjne mogą być wykorzystane w celu wykluczenia infekcji układu moczowego lub innych schorzeń,
 • badania obrazowe - w niektórych przypadkach, obrazowanie medyczne, takie jak USG czy rezonans magnetyczny, może dostarczyć bardziej szczegółowych informacji o strukturach anatomicznych.

Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - metody

 • fizjoterapia urologiczna - specjalistyczne ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy, prowadzone pod nadzorem fizjoterapeuty urologicznego,
 • farmakoterapia - stosowanie leków, takich jak leki antycholinergiczne czy leki zwiększające napięcie mięśni zwieracza pęcherza,
 • zastosowanie wkładek i protez - w przypadkach, gdy inne metody nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, może być zalecane stosowanie wkładek lub protez,
 • zabiegi laserowe - innowacyjne techniki laserowe, takie jak laserowa terapia cieplna, mogą wspomagać w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu poprzez stymulację kolagenu w tkankach miednicy.

Jak wygląda proces leczenia zachowawczego?

 • indywidualny plan terapeutyczny - na podstawie wyników diagnostyki tworzymy spersonalizowany plan leczenia, uwzględniający specyficzne potrzeby pacjenta,
 • fizjoterapia i ćwiczenia - wprowadzamy program fizjoterapii urologicznej, który obejmuje specjalistyczne ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy,
 • farmakoterapia - w niektórych przypadkach, leki mogą być zalecane w celu poprawy kontroli nad pęcherzem,
 • monitorowanie postępów - regularne oceny postępów są kluczowe w dostosowywaniu planu terapeutycznego do aktualnych potrzeb pacjenta,
 • edukacja pacjenta - podczas leczenia istotna jest edukacja pacjenta dotycząca postępowania w codziennym życiu, zmian stylu życia, oraz dbania o zdrowie układu moczowego.

Leczenie w CTMiR

Nasze centrum terapii manualnej w Olsztynie oferuje wszelkie zajęcia fizjoterapeutyczne dotyczące leczenia zachowawczego wysiłkowego nietrzymania moczu. Plan zajęć oraz ich zakres przygotowywany jest po konsultacji i diagnostyce z uwzględnieniem wyników badań laboratoryjnych i obrazowych (jeżeli jest taka konieczność). Skontaktuj się z nami, aby umówić się na indywidualną konsultację i rozpocząć drogę do poprawy komfortu i jakości życia.